Information Januari 2020

REVISION RISE 13/1

13/1 kommer Lars från RISE gällande vår certifiering 1090-2 & 9001. Närvarande: Enisa Toni Nicole Armin Johnny och Thomas Bring.
Kompbank/ATF

Tänk på att meddela om du vil spara din kompbank/ATF, annars kommer allt betalas ut vid nästa lönekörning (25/1).
QROSSCHECK

Alla kommer få länk till qrosscheck där du kan lägga upp utbildningsdokument eller certifikat. Detta ska du alltid ha med dig, utifall kund efterfrågar eller behöver uppvisa vid förfrågan. Tänk på att vi måste verifiera ditt dokument. Vi kommer ha genomgång av detta vid nästa personalmöte.