Nedan ser ni de avvikelser vi fick från Revisionen i år. Förslag på åtgärd samt korrigerande åtgärd välkomnas! /Enisa

1.Observation: Förvaring av belagda elektroder för svetsning uppfyller inte vad som krävs.

Detta är en avvikelse därför att:EN 1090-1 kräver att svetselektroder skall förvaras så att de inte försämras av fukt och smuts.

  1. Observation: Identifiering av för verksamheten kritiska utrustningar har inte identifierats och dokumenterad underhållsplan för dessa utrustningar saknas.

Detta är en avvikelse därför att Organisationen skall bestämma, tillhandahålla och underhålla den utrustning som verksamheten kräver.:

  1. Observation: Icke registrerade mätutrustningar upptäcktes i verksamheten.

    Detta är en avvikelse därför att: Mätutrustning skall vara regsiterat och kalibrerat. 

  1. Observation: Avvikelser registreras inte alltid och följs inte heller alltid upp och släcks på sätt som standarden och det egna ledningssystemet föreskriver.

Detta är en avvikelse därför att: avvikelser skall registreras, åtgärdas, följas upp och kontrolleras om åtgärderna haft avsedd effekt.