För att en redovisad stämpling ska vara godkänd och lönegrundande, se nedan./Enisa

Projektnummer ska vara angivet!

Start och slut tid

ska framgå. Lunch förutsätts att man tar. Gör man inte det ska det framgå tydligt varför.

Det är inte godkänt att skriva ”var med Armin,fråga honom”. För att det ska bli rätt måste man själv fråga för att få fram det projektnummer som man arbetar på.

Materialredovisning:

Lämpligast är att du redovisar det material du använt SAMTIDIGT som din stämpling i rutan ”övriga upplysningar”.Du kan också välja att skriva detta direkt i projektet! Glöm ej din signatur!

Operationskod:

ska väljas i den mån det är lämpligast! Fråga alltid om du är osäker

Projekt 997:

det ska alltid framgå utförligt vad du utfört på detta projekt. Det räcker alltså inte att stämpla på en vecka 30timmar ”Städning”.