Samtliga personer som använder Vigabs/HBPS:s fordonspark ska följa nedan riktlinjer.

Skapa konto via appen ABAX Driver (se bild!).
Du komer få en länk på sms som du ska följa. 

Tänk på att den e-post som du ska använda som anändarnamn är eposten som är knutet till ditt lönekonto. Fråga Enisa om du ej minns vilket konto du har.

Genomgång:

Genomgång kommer ske på nästa personalmöte. Men eftersom vi inte kan vänta mer så kan ni komma till Enisa och få instruktioner.

Syftet är att varje fordon som används ska registreras av den person som kör via appen. Kör man även i privat bruk finns även möjlighet till detta att registrera i appen. Regler kring privat körning av företagsfordon finns att läsa på skatteverkets hemsida.

 

NOTERA: dem som inte registrerar sina körniningar och i längden återkommande missköter detta, kan komma att få erhållen erinran.