Visuell kontroll inkl 1090. Johnny Hultin håller i utbildningen.

Följande Personer närvarar:
Enisa, Armin, Fadi,Suhib, Toni,Jakob, Martin, Saso, Anto, Edwin, Jocke.

Det kommer bjudas på fruskost.