.Protokoll från dagens möte:

  • Med hänvsining till Byggnads och IF Metall ”Avtalsrörelsen är pausad med anledning av coronaviruset och nuvarande kollektivavtal förlängs.” I höst kommer först nya avtalsförhandlingar att ske, därmed kommer inga lönejusteringar att ske. 
  • Qrosscheck– Detta innebär att varje person kommer ha en egen inlogg där samtliga era utbidningar/utbildningsbevis kommer finnas. Nicole kommer att hjälpa med detta och det bästa är att varje person kommer överens med Nicole om att lösa detta för respektive person.
  • Toni informerade igen lite kort om att samtliga är 20% korttidspermitterade. Det är VÄLDIGT viktigt att förstå att ni själva ej kan bestämma när er permitteringsdag är, detta planeras och sköts av Armin. Informationen är väldigt tydlig och har du frågor om din PLANERING fråga Armin. Förändras schemat så kommer ni få denna informationen. Toni har pratat om detta på SAMTLIGA möten sen ”Corona inträffade” i mars.
  • Plasmarummet– det som är till för plasmarummet SKA VARA I PLASMARUMMET. Det är inte tillåtet att ta eller lämna annan utrustning/material. Allt som lämnas där kommer lämnas utanför vid ingången till plasmarummet!
  • Toni kommer ha löpande korta möten med respektive person från och med nästa vecka.
  • Enisa kommer ha löpande möten med respektive person gällande förnyade anställningsavtal. Detta är viktigt då det ska bli rätt!
  • DOKUMENTATION AV JOBBEN
    Denna punkten är viktig för dig att läsa. Toni påpekade att det är väldigt viktigt att dokumentera det dagliga arbetet på ditt jobb, allt från att skriva dagbok och ta bild. Detta då det kan förekomma krav från kund, och framför allt vid fel då kommer utredning att krävas. Då är det ytterst viktigt att allt finns dokumenterat, framför allt om andra firmor börjar skylla på oss, på varandra då ska det framgå tydligt att vi alltid gjort vår del! Med denna information är det alltså ett krav att dokumetation finns i ditt jobbutförande.

/Enisa 20200515