Vi vet att det lätt kan bli lite ”virrigt” när vi ska jobba på våra sommarjobb. Nedan följer information som är bra att känna till. Observera det är bra att alltid fråga om du undrar något!

  • Har du SSG?(SKF+grundkurs) Om inte Meddela dina uppgifter till enisa@vigab.se eller direkt till Enisa på kontoret för att lägga upp dig på SSG
  • Har du Heta arbeten, truckkort eller övriga utbildningar se till att framföra denna informationen till Toni eller Armin!
  • Behöver du parkera bilen på SKF:s parkering, meddela oss detta så du får information hur du får tillgång till ett ”parkeringskort”
  • Säkerhetsregler är VIKTIGT ATT FÖLJA och ett krav.
  • Tillfälligt Passerkort till SKF är inte alltid nödvändigt (ibland löser kunden detta hos vakten) du kommer få information om detta när du påbörjar ditt pass.
  • ”TAG” till VIGAB (grind+huset). Detta måste du komma upp till Enisa och få. OBS! Jobbar du enstaka dag och är endast tillfälligt inplanerad kommer du ej erhålla TAG.
  • När sommarjobbena är SLUT, är det din skyldighet att återlämna: TAG, utrustning, kläder, passerkort osv. Ej återlämnat material finns risk att du blir återbetalningsskyldig.
  • DOKUMENTATION AV JOBBEN
    Denna punkten är viktig för dig att läsa. Toni har påpekat detta vid flertal möten,att det är väldigt viktigt att dokumentera det dagliga arbetet på ditt jobb, allt från att skriva dagbok och ta bild. Detta då det kan förekomma krav från kund, och framför allt vid fel då kommer utredning att krävas. Då är det ytterst viktigt att allt finns dokumenterat, framför allt om andra firmor börjar skylla på oss eller på varandra då ska det framgå tydligt att vi alltid gjort vår del! Med denna information är det alltså ett krav att dokumentation finns i ditt jobbutförande.

/Enisa 20200714