Nedan följer en bild som varje anställd/inhyrd personal på Vigab och HBP bör bekanta sig med. Generell genomgång kommer att göras med Enisa och inplanerade personalmöten. Viktigt att förstå att detta är en komplement till vår kemikalielista!

Tryck och hålla med fingret så får du upp rutan där du kan ladda ner bilden. 

 

/Enisa 

Farosymboler & faroangivelser