Hej alla!

Det är viktigt att alla läser de skyltar som finns uppsatta för de parkeringsplatser som är våra och våra hyresgästers! Vi har beställt tydligare skyltar men var extra uppmärksam på detta!  DVS ställ EJ era fordon på våra hyresgästers  anvisade parkeringsplatser. 

/Enisa