Det är viktigt att alla som jobbar på Haga och Vigab har genomfört följande utbildningar:

SSG Entre Grundkurs

SSG Entre SKF
(Förnyelselänkar kommer löpande på din mail!)

  • Andra exempel av ssg kurser som kan förekomma:
    SSG Entre – Kemi
    SSG Entre Nynas AB, Göteborg

  • Notera att beroende på uppdrag och kund kan det förekomma andra kurser. Därför är det väldigt viktigt att du är införstådd hur du går tillväga. Det är viktigt att du läser dina email och att du sparar dina inloggningsuppgifter! 

    /Enisa 20201005