1. Corona –avbokningar personliga möten, teamsmöten ökat, anpassning hos oss (fika, tider…). Dem som kan ta fika/lunch annan tid gör det. Vore bra om Lunchen delades upp. 12.00-12.30 och 12.30-13.00. Stolar har tagits bort så undviker vi sitta ”tätt”. Annars är det samma regler kring hygien och övriga råd man ska följa!
  2. Avtalsrörelse är klar (första avtalade höjning 2,7%, vi höjer till 3%)
  3. Alla avtal löper ut 31/12. Ny info om anställningsförlängning efter 15/12

ORDNING & REDA-nu räcker det med beteende som vi har sett. Kollektiv avdrag för oreda på arbetsplatsen, bilar, hos kunden, med kläder och ej anmälda maskiner. Det blir följande som gäller: avdrag om 500 Kr per tillfälle när man inte följer ordning & reda rutiner (enl ovan). Pengarna som dras av kommer sättas på kontot och kommer att redovisas och användas i för gemensamma ”trivselprojekt” och aktiviteter.

idsrapportering (för nya) – det är ert ansvar att lämna tidrapporter (helst inom 24 timmar). Det är krav! Inga rapporterade tider-betyder inget löneunderlag som i sin tur riskerar att ej kunna få korrekt lön! När vi pratar om ansvaret då ingår i arbetsbeskrivningen (som vi har så många ggr pratat om) att hålla rent sin arbetsplats!

Saso som verkstadschef/ansvarig kom med förslag om ”3 dagars karens” innan mtrl flyttas/slängs omhändertags på rätt sätt innan det blir ”anmälningstillfälle”

Saso föreslog att vi ska ha ”parkeringsfickor/platser” för lastbilarna. Inget beslut togs

Enisa föreslog att EN person är ansvarig gör en bil. På så sätt kan vi få bättre koll på att bilarna sköts. Det blir den persons ansvar att bilarna sköts, renlighet, service, besiktning osv. OBS! Detta ska klart räknas som ersättningstillägg  och därefter så klart diskutera detta om detta klubbas igenom.