VERKSTADSPÄRM

Syftet med verkstadspärmen är att alla som arbetar på Vigab & HBP ska kunna få tillgång till styrande verktyg och underlag i det dagliga arbetet.

i

1. PERSONAL

Här får ni tillgång till personalens kontaktuppgifter och respektive kompetensområde. Uppdateras 1 ggr/år. Notera: kolla alltid med Toni om det saknas uppgifter.
”Klicka här för att komma till dokument”

i

2. Rutiner, processer i arbete

IN702- instruktioner som visar våra processer vid olika förfrågningar: Vad gäller alltså vid:

Enkelt arbete

Enkelt arbete med svetsning, 3834- 4

Arbete med kvalificerad svetsning3834- 2

Bärande konstruktion med kvalificerad svetsning, 1090


IN0700- instruktionen avser att beskriva olika processer i vårt arbete från att order kommer in till att leverans sker.