Möte protokoll 2020-11-06

Corona –avbokningar personliga möten, teamsmöten ökat, anpassning hos oss (fika, tider…). Dem som kan ta fika/lunch annan tid gör det. Vore bra om Lunchen delades upp. 12.00-12.30 och 12.30-13.00. Stolar har tagits bort så undviker vi sitta ”tätt”....

Avfallshantering på vattenverksgatan 13!

Hej alla! Bifogad finner ni fil gällande (klicka på bilden!) avfall och återvinningsmaterial. Det är viktigt att ni läser detta! Ni får inte slänga farligt avfall i tex brännbart eller dylikt! Vänligen notera detta! Om ni har frågor kan ni fråga mig Toni eller Morgan!...

Miljöinspektion Måndag 19 oktober kl. 14.00 – 15.00

Tillbaka Nu på måndag 19 okotber kommer Niclas från Miljöförvaltningen. Detta är en kontroll som är återkommande   Genomgång verkstad Genomgång MILJÖ.  Genomgång mekaniska bearbetningsmaskiner och i sådana fall räkna ut hur stor den totala tankvolymen för...

SSG-kurser (online)

Tillbaka Det är viktigt att alla som jobbar på Haga och Vigab har genomfört följande utbildningar: SSG Entre Grundkurs SSG Entre SKF(Förnyelselänkar kommer löpande på din mail!) Andra exempel av ssg kurser som kan förekomma:SSG Entre – KemiSSG Entre Nynas AB,...

Gällande parkeringsplatser

Hej alla! Det är viktigt att alla läser de skyltar som finns uppsatta för de parkeringsplatser som är våra och våra hyresgästers! Vi har beställt tydligare skyltar men var extra uppmärksam på detta!  DVS ställ EJ era fordon på våra hyresgästers  anvisade...

Faroangivelser CLP-förordning viktig information

Nedan följer en bild som varje anställd/inhyrd personal på Vigab och HBP bör bekanta sig med. Generell genomgång kommer att göras med Enisa och inplanerade personalmöten. Viktigt att förstå att detta är en komplement till vår kemikalielista! Tryck och hålla med...