Viktig information gällande CORONA!

Det är väldigt viktigt att vi följer dem regler som gäller för oss här på plats och även hos kund. SKF har bland annat mailat oss utskick gällande underhållsjobb tex. SE NEDAN! Klicka för att få större format på bild så den kan läsas...

Avfallshantering på vattenverksgatan 13!

Hej alla! Bifogad finner ni fil gällande (klicka på bilden!) avfall och återvinningsmaterial. Det är viktigt att ni läser detta! Ni får inte slänga farligt avfall i tex brännbart eller dylikt! Vänligen notera detta! Om ni har frågor kan ni fråga mig Toni eller Morgan!...

Faroangivelser CLP-förordning viktig information

Nedan följer en bild som varje anställd/inhyrd personal på Vigab och HBP bör bekanta sig med. Generell genomgång kommer att göras med Enisa och inplanerade personalmöten. Viktigt att förstå att detta är en komplement till vår kemikalielista! Tryck och hålla med...

ABAX-Körjournal

Tillbaka Samtliga personer som använder Vigabs/HBPS:s fordonspark ska följa nedan riktlinjer. Skapa konto via appen ABAX Driver (se bild!). Du komer få en länk på sms som du ska följa.  Tänk på att den e-post som du ska använda som anändarnamn är eposten som är knutet...

Avvikelser från revision

Tillbaka Nedan ser ni de avvikelser vi fick från Revisionen i år. Förslag på åtgärd samt korrigerande åtgärd välkomnas! /Enisa 1.Observation: Förvaring av belagda elektroder för svetsning uppfyller inte vad som krävs. Detta är en avvikelse därför att:EN 1090-1 kräver...