Vigab har nu Lantek som har det mest flexibla systemet för tillverkning med balkskärningsmaskiner med plasmateknologi.

läs mer