SSG-kurser (online)

Det är viktigt att alla som jobbar på Haga och Vigab har genomfört följande utbildningar: SSG Entre Grundkurs SSG Entre SKF(Förnyelselänkar kommer löpande på din mail!) Andra exempel av ssg kurser som kan förekomma:SSG Entre - KemiSSG Entre Nynas AB, Göteborg Notera...

läs mer

Gällande parkeringsplatser

Hej alla! Det är viktigt att alla läser de skyltar som finns uppsatta för de parkeringsplatser som är våra och våra hyresgästers! Vi har beställt tydligare skyltar men var extra uppmärksam på detta!  DVS ställ EJ era fordon på våra hyresgästers  anvisade...

läs mer

Faroangivelser CLP-förordning viktig information

Nedan följer en bild som varje anställd/inhyrd personal på Vigab och HBP bör bekanta sig med. Generell genomgång kommer att göras med Enisa och inplanerade personalmöten. Viktigt att förstå att detta är en komplement till vår kemikalielista! Tryck och hålla med...

läs mer

Möte 2020-05-15

.Protokoll från dagens möte: Med hänvsining till Byggnads och IF Metall "Avtalsrörelsen är pausad med anledning av coronaviruset och nuvarande kollektivavtal förlängs." I höst kommer först nya avtalsförhandlingar att ske, därmed kommer inga lönejusteringar att ske. ...

läs mer

Viktig information gällande permittering

Toni har meddelat alla idag att från och med 11/5 kommer samtliga personer att vara permitterade 20%. Fackliga kontaktpersoner från IF Metall och Byggnads har informerats.  Notera att schemaläggning görs från och med måndag så förmodligen kommer inte alla vara på...

läs mer

Ang utbildningar och Corona

Samtliga inplanerade utbildningar/besök är inställda tills vidare med hänvisning till den rådande situationen. Vi kommer uppdatera er samtliga vid förändringar.       /Enisa 20200505

läs mer

Inplanerade besök fr Johnny Svets

Johnny som är svetsansvarig kommer att komma enligt inplanerade tider (dock kan ändringar ske pga Coronatider!).   Vid dessa tillfällen kan ni ställa frågor eller gå igenom vissa grejer med honom.   /Enisa 20200323Torsdag 26/3 - 14.30-15.30 Inget i april VT...

läs mer

Mötesprotokoll Vigab & HBP

Mötet öppnas med att meddela att Armin infört rutinmöte varje månad första fredagen i månaden. Det är inte obligatoriskt att vara med om man är ute på jobb, är man på verkstaden så ska man vara med på mötet. Information man vill ta upp på möte meddelar man Armin innan...

läs mer

ABAX-Körjournal

Skapa konto via appen ABAX Driver (se bild!). Du komer få en länk på sms som du ska följa.  Tänk på att den e-post som du ska använda som anändarnamn är eposten som är knutet till ditt lönekonto. Fråga Enisa om du ej minns vilket konto du har. Genomgång: Genomgång...

läs mer